Teima Down Ferrol

VIDA ADULTA

O área de Vida Adulta promove a autonomía social, persoal e urbana dos mozos e adultos de cara a acadar as máximas cotas posibles de autoxestión, participación e inclusión social.

Engloba un consunto de accións dirixidas a apoiar as persoas adultas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual,  no avance da súa autonomía, independencia e desenvolvemento do seu propio plan de vida. Igualmente, dende este área realízase un seguemiento moi estreito para dar resposta as necesidades que xorden na etapa da vellez.