Teima Down Ferrol

CONTACTO

TEIMA DOWN FERROL
Rúa Alvaro Cunqueiro nº 1, entreplanta
15403 – Ferrol (A Coruña)
Teléfono: 981 32 22 30
Correo: teimadownferrol@teimadownferrol.org

Luns 8:30 - 19:30
Martes 8:30 - 19:30
Mércores 8:30 - 19:30
Xoves 8:30 - 19:30
Venres 8:30 - 15:00

Formulario de Contacto

- Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e para poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
- Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, as persoas encargadas de manter a web en funcionamento.
- Prazo: Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, ata a cancelación por parte da persoa titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.
- Dereitos: Informámoslle de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: downgalicia.dpo@convenceabogados.es

Consulte en este enlace nuestra Política de Privacidade