Teima Down Ferrol

Área Transversal

De maneira complementaria  ao traballado nos distintos programas, o área transversal comprende dous ámbitos de actuación:

  • Atención a familias:  esta actuación complementa as intervencións de apoio familiar realizadas en cada área, actuando de maneira específica en situaciones que así o requiran.
  • Sensibilización a contorna: promóvese a sensibilización, divulgación e información da comunidad e a población en xeral, sobre a inclusión social, desenvolvendo accións orientadas aos distintos colectivos implicados, directa ou indirectamente, en nas contornas nas  que están incluidas as persoas co síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual