Teima Down Ferrol

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DA XUNTA DE GALICIA GARANTÍA XUVENIL 2019 – 2020

CUANTÍA  DA APORTACIÓN: 26.452,02 €

Esta axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a  Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Exe prioritario 5, Prioridade de inversión 8.2, Obxetivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

NOMBRE DO PROXECTO:

 PLANS DE VIDA

 BREVE DESCRIPCIÓN DO PROXECTO:

 Actuacións enmarcadas dentro do modelo social, centradas no paradigma de calidade de vida, seguindo unha metodoloxía centrada nos  apoios e na mellora das dimensións referidas á calidade de vida, priorizando a independencia, o benestar e a participación social das persoas con Síndrome de Down e/ou Discapacidade Intelectual.

OBXETIVOS:

Mellorar nas  persoas con Síndrome de Down e/ou Discapacidade intelectual as seguintes dimensións:

  • Benestar emocional, físico e
  • Relacións interpersonais
  • Desenrolo persoal
  • Autodeterminación
  • Inclusión social
  • Dereitos

RESULTADOS DO PROXECTO:

Grazas a esta axuda, TEIMA Down Ferrol puido contratar a dúas persoas desempregadas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
As novas trablladoras desenrolarán as  súas funcións como educadoras sociais.

Close Menu