Teima Down Ferrol

PROXECTO: “A TEIMA EN FEMININO”: Apoio na etapa adulta ás mulleres coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

CUANTIA DA APORTACIÓN: 1.0618,32€

Breve descrición do proxecto:

Preténdese promover e fomentar actitudes e actuacións que favorezan a empregabilidade e a capacitación persoal e profesional de mulleres coa Síndrome de Down/ discapacidade intelectual en contextos comunitarios ordinarios, reducindo e/ou eliminando as posibles barreiras a diferentes niveis: persoal, familiar e comunitario.

Close Menu