Teima Down Ferrol

PROXECTO: APOIO Á INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

CUANTIA DA APORTACIÓN: 4167.65 €

Breve descrición do proxecto: Accións destinadas a promover a inclusión social, a igualdade de oportunidades, a participación activa e a mellora da posibilidade de atopar un emprego.

Close Menu